Το Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου ΘεσσαλονίκηςΤο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πρωτολειτούργησε το 1934-35 με πρώτο Επόπτη του Σχολείου τον μεγάλο Έλληνα παιδαγωγό Αλέξανδρο Δελμούζο και Διευθυντή του τον επίσης σπουδαίο Έλληνα επιστήμονα Βασίλειο Τατάκη. Από τότε πέρασαν και άφησαν ανεξίτηλο το πέρασμά τους μεγάλοι δάσκαλοι και πνευματικοί άνθρωποι. Ο Γιώργος Θέμελης, ο Ιωάννης Ξηροτύρης, ο Πολύκλειτος Ρέγκος, ο Σαράντος Παυλέας, ο Κωνσταντίνος Μπότσογλου, ο Νίκος Παραλής είναι μόνο μερικές περιπτώσεις σημαντικών πνευματικών ανθρώπων.
Το Πειραματικό Σχολείο είχε την τύχη να στεγαστεί σε οίκημα που σχεδιάστηκε με τη φροντίδα και την αισθητική του μεγάλου αρχιτέκτονα Δημήτρη Πικιώνη, οίκημα που ακόμη και σήμερα αποτελεί κόσμημα για την Πόλη μας.
Σήμερα το Πειραματικό Σχολείο, όντας πλέον και Πρότυπο, αναζητεί έναν νέο δρόμο που αποτελεί όμως συνέχεια της σπουδαίας του παράδοσης.

Τετάρτη, 2 Μαΐου 2012

Διδάσκοντας Θουκυδίδη στην Α Λυκείου, Η παθολογία του πολέμου

Aπό τη νεοελληνική μετάφραση στο αρχαιοελληνικό κείμενο
Θουκυδίδη, Βιβλίο 3, 82.1-83.4: H “παθολογία του πολέμου”.

   Λαμβάνοντας αφορμή από τα γεγονότα της Κέρκυρας και τις εκεί βαρβαρότητες (βλ. ΘΟΥΚ 3.69.1–3.81.5), ο Θουκυδίδης ανατέμνει στο σημείο αυτό την ανθρώπινη ψυχή και αναπτύσσει την παθολογία του εμφύλιου πολέμου.

Άγαλμα του Θουκυδίδη στη Βιέννη.

Εργασία με τη βοήθεια του Διαδικτύου. 

1. Να βρείτε και να διαβάσετε στα αρχαία ελληνικά το χωρίο 3.82.2.  
Στο τέλος του χωρίου αυτού υπάρχει η παρακάτω άποψη του Θουκυδίδη: 
ο πόλεμος, αφαιρών ολίγον κατ' ολίγον από τους ανθρώπους την καθημερινήν ευμάρειαν, γίνεται διδάσκαλος βίαιος, και τείνει ν' αφομοιώση τας διαθέσεις των πολλών προς την παρούσαν αυτών κατάστασιν” (μετάφραση Ε. Βενιζέλου) . 
Να γράψετε αυτή την άποψη στα αρχαία ελληνικά:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................

2. Στο χωρίο 3.82.8  ο Θουκυδίδης, αναφερόμενος στις συμφορές που προκαλεί ο εμφύλιος πόλεμος επισημαίνει ότι  “aιτία όλων αυτών ήταν η δίψα της εξουσίας, την οποίαν γεννά η πλεονεξία και η φιλαρχία” (μετάφραση Ε. Βενιζέλου). 
Να διαβάσετε το αρχαίο κείμενο, να βρείτε τη φράση αυτή στα αρχαία ελληνικά και να τη γράψετε:

Βιβλίο 3. 82.8: ……………………………………………………………………….............................
………………………………………………………………………………………...............................
…………………………………………………………………………………………..........................

3. Na συγκρίνετε τη μετάφραση των δύο παραπάνω χωρίων από τον Ε. Βενιζέλο με τη μετάφραση των αντίστοιχων χωρίων από τον Α. Βλάχο που παρατίθεται στο σχολικό εγχειρίδιο. Τι παρατηρείτε ως προς τη γλώσσα;

Bλ. την ιστοσελίδα της Πύλης της Ελληνικής Γλώσσας
Εκεί είναι αναρτημένα το αρχαίο κείμενο του Θουκυδίδη από το Βιβλίο 3, 82.1-83.4 και οι δύο μεταφράσεις, του Ε. Βενιζέλου και της Ε. Λαμπρίδη.
Μπορείτε να βρείτε εύκολα την ιστοσελίδα, εάν γράψετε στην αναζήτηση του Google Θουκυδίδης παθολογία του πολέμου.


Οι απαντήσεις

ερώτηση: ὁ δὲ πόλεμος ὑφελὼν τὴν
 εὐπορίαν τοῦ καθ’ ἡμέραν βίαιος διδάσκαλος καὶ πρὸς τὰ
παρόντα τὰς ὀργὰς τῶν πολλῶν ὁμοιοῖ.

ερώτηση: πάντων δ’ αὐτῶν αἴτιον
 ἀρχὴ ἡ διὰ πλεονεξίαν καὶ φιλοτιμίαν.


Για τη φωτογραφία, βλ.
http://www.flickr.com/photos/chrisjl/4707210329/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου